Nhân viên hải quan có chức trách và nhiệm vụ như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chức trách và nhiệm vụ của Nhân viên hải quan như thế nào? Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Nhân viên hải quan? Xin nhờ ban biên tập giải đáp. Tôi xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chức trách và nhiệm vụ của Nhân viên hải quan?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư 29/2022/TT-BTC chức trách và nhiệm vụ của Nhân viên hải quan như sau:

1. Chức trách

Nhân viên hải quan là công chức thừa hành ở các đơn vị hải quan cơ sở và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thuộc chuyên môn nghiệp vụ hải quan do lãnh đạo phân công.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện việc giám sát hải quan theo quy định của pháp luật trên địa bàn được phân công;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Nhân viên hải quan?

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Thông tư 29/2022/TT-BTC tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Nhân viên hải quan như sau:

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm được các quy trình nghiệp vụ hải quan và quy định liên quan đến nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo về nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ của cấp trên;

b) Có năng lực thực hiện một số lĩnh vực nghiệp vụ hải quan đơn giản được giao;

c) Sử dụng được công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật được trang bị.

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Hải quan "