Việc đăng ký bào chữa, luật sư có phải xuất trình chứng chỉ hành nghề luật sư không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Khi đăng ký bào chữa, luật sư có phải xuất trình chứng chỉ hành nghề luật sư không? Nếu là trường hợp chỉ định luật sư thì xuất trình các giấy tờ nào?

Dạ, em là sinh viên năm 03 ngành luật, vừa rồi có tham dự một phiên xử hình sự về trộm cắp, khi mà đi ngang qua một phòng em thấy một vị Luật sư đang đăng ký bào chữa thì bên Tòa án họ yêu cầu phải xuất trình chứng chỉ hành nghề luật sư, em tưởng chỉ cần thẻ Luật sư là được nên em thắc mắc luật quy định vấn đề này ra sao? Và nếu thuộc trường hợp là luật sư chỉ định thì cần xuất trình những giấy tờ nào? Xin cảm ơn!

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Khi đăng ký bào chữa, luật sư có phải xuất trình chứng chỉ hành nghề luật sư không?

Căn cứ Khoản 2a Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về nội dung trên như sau:

2. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ:

a) Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;

b) Người đại diện của người bị buộc tội xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ của họ với người bị buộc tội;

c) Bào chữa viên nhân dân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử bào chữa viên nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận;

d) Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực.

Do đó, theo quy định hiện hành thì luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội mà không bắt buộc phải xuất trình Chứng chỉ hành nghề của mình.

2. Nếu là trường hợp chỉ định luật sư thì xuất trình các giấy tờ nào?

Căn cứ Khoản 3a Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về nội dung trên như sau:

3. Trường hợp chỉ định người bào chữa quy định tại Điều 76 của Bộ luật này thì người bào chữa xuất trình các giấy tờ:

a) Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân;

b) Bào chữa viên nhân dân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử bào chữa viên nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận;

c) Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý xuất trình Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Do đó, trường hợp chỉ định luật sư thì xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin