Có bị xử phạt hành chính về bình đẳng giới không khi không cho thành viên trong gia đình định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung?

Ngày hỏi:07/10/2022

Không cho thành viên trong gia đình định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung có bị xử phạt hành chính về bình đẳng giới không? Vi phạm quy định về bình đẳng giới có bị xử lý hình sự không?

Bố mẹ tôi có hai người con gồm 1 nam 1 nữ. Khi quyết định về tài sản của bố mẹ để lại thì anh tôi cho rằng tôi là con gái đã đi lấy chồng và có uy hiếp tinh thần tôi rằng tôi không được quyền tham gia. Giờ tôi muốn hỏi là hành vi của anh tôi có bị xử phạt hành chính về bình đẳng giới không? Nếu có thì mức xử phạt là bao nhiêu? Vi phạm quy định về bình đẳng giới có bị xử lý hình sự không?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Không cho thành viên trong gia đình định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung có bị xử phạt hành chính về bình đẳng giới không?

Tại Điều 13 Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến gia đình, cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính;

b) Đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;

b) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này (trừ trường hợp người bị xâm phạm có đơn không yêu cầu);

b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này trong trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho người bị xâm phạm;

c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Như vậy, hành vi của anh bạn sẽ bị xử phạt hành chính về bình đẳng giới với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và buộc phải xin lỗi bạn, chịu mọi chi phí khám chữa bệnh hợp lý khi gây thiệt hại về tinh thần của bạn đồng thời buộc phải để bạn tham gia định đoạt tài sản chung của bố mẹ để lại.

2. Vi phạm quy định về bình đẳng giới có bị xử lý hình sự không?

Theo Điều 165 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội xâm phạm quyền bình đẳng giới, theo đó:

1. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo đó, khi anh bạn có hành vi vi phạm quy định về bình đẳng giới thì anh bạn có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. Ngoài ra, còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin