Trong vòng 24 giờ có được gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không? Gọi vượt quá số cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Hiện tại tôi là nhân viên sale của Công ty bất động sản A. Một ngày tôi phải gọi đến những số điện thoại theo data mà công ty đã cấp để quảng cáo và chốt bán chung cư. Công ty quy định 1 cuộc/1 số điện thoại/1 ngày. Nhưng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ để có thể kịp KPI thì tôi có được phép gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong ngày không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này giúp tôi, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không?

Tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo như sau:

5. Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

Như vậy, theo luật quy định thì chỉ được gọi 1 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24h trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người sử dụng. Bạn gọi 2 cuộc gọi điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24h mà không có sự thỏa thuận thì bạn vi phạm pháp luật, lúc đấy bạn sẽ bị xử phạt.

2. Gọi vượt quá số cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Khoản 4 Điều 94 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi Điều 32 Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ như sau:

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

p) Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

q) Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

r) Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo;

s) Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

3. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Do đó, khi bạn thực hiện gọi vượt quá cuộc gọi điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24h thì bạn sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin