Thừa phát lại có thời gian tập sự hành nghề là bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian tập sự hành nghề thừa phát lại là bao lâu? Có được thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại?

Em có dự định trở thành thừa phát lại, em muốn hỏi là thời gian tập sự hành nghề thừa phát lại là bao lậu ạ? Với cả trong thời gian tập sự hành nghề thì có được đổi nơi tập sự không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thời gian tập sự hành nghề thừa phát lại là bao lâu?

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Nghị định 08/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Thời gian tập sự là 06 tháng đối với người được đào tạo nghề Thừa phát lại, 03 tháng đối với người được bồi dưỡng nghề Thừa phát lại, kể từ ngày Sở Tư pháp ra văn bản thông báo về việc đăng ký tập sự.

Như vậy, theo quy định như trên, thời gian tập hành nghề thừa phát lại là 6 tháng đối với người được đào tạo nghề Thừa phát lại, 03 tháng đối với người được bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

2. Có được thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại?

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 08/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

a) Trường hợp thay đổi nơi tập sự trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì người tập sự gửi Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người tập sự, Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và Văn phòng Thừa phát lại chuyển đến tập sự về việc thay đổi nơi tập sự; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do;

b) Trường hợp thay đổi nơi tập sự sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì người tập sự gửi Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và người tập sự về việc thay đổi nơi tập sự, đồng thời xác nhận thời gian tập sự, số lần tạm ngừng tập sự (nếu có) của người tập sự tại địa phương mình; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Theo đó, trong thời gian tập sự hành nghề thừa phát lại thì bạn có thể thay đổi nơi tập sự theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.