Cần đáp ứng các điều kiện nào để trở thành đấu giá viên?

Ngày hỏi:07/10/2022

Điều kiện trở thành đấu giá viên như thế nào? Đấu giá viên hành nghề theo những hình thức nào?

Em có ước mơ trở thành đấu giá viên, hiện em muốn tìm hiểu là muốn trở thành đấu giá viên thì phải đáp ứng những điều kiện theo quy định pháp luật như thế nào ạ? Và đấu giá viên hành nghề theo hình thức nào? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Điều kiện trở thành đấu giá viên như thế nào?

Căn cứ Điều 10 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định tiêu chuẩn đấu giá viên như sau:

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Như vậy, để trở thành đấu giá viên, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trên.

2. Đấu giá viên hành nghề theo những hình thức nào?

Theo Điều 18 Luật đấu giá tài sản 2016 hình thức hành nghề của đấu giá viên như sau:

1. Đấu giá viên hành nghề theo các hình thức sau đây:

a) Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản;

c) Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

2. Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức.

3. Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện thông qua việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mỗi đấu giá viên chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về lao động.

Theo đó, đấu giá viên có ba hình thức hành nghề đó là hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản và hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.