Có được miễn đào tạo nghề công chứng đối với thư ký tòa làm việc 05 năm?

Ngày hỏi:07/10/2022

Làm Thư ký tòa 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không? Tập sự hành nghề công chứng có thời gian là bao lâu?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi đã làm Thư ký tòa tính đến nay là 5 năm. Sau 5 năm làm Thư ký tòa 5 năm thì tôi muốn chuyển hướng sang làm công chứng viên. Tôi thắc mắc là đã là Thư ký tòa 5 năm thì tôi có được miễn đào tạo nghề công chứng không hay vẫn phải đi học một khóa đào tạo?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Làm Thư ký tòa 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không?

Tại Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Như vậy, thư ký tòa không thuộc những đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng. Dù bạn có làm thư ký tòa được 5 năm nhưng khi bạn muốn làm công chứng viên thì bạn vẫn phải đi học khóa đào tạo nghề công chứng.

2. Tập sự hành nghề công chứng có thời gian là bao lâu?

Theo Khoản 1 Điều 11 Luật Công chứng 2014 quy định tập sự hành nghề công chứng như sau:

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

Do đó, thời gian tập sự hành nghề công chứng phụ thuộc vào giấy chứng nhận. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng thì có thời gian tập sự là 12 tháng còn người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng thì thời gian tập sự là 6 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin