Khi thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử thì mức đóng phí, lệ phí là bao nhiêu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mức đóng phí, lệ phí khi thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử là bao nhiêu? Cơ quan nào tổ chức việc thu phí, lệ phí?

Tôi là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân kinh doanh, giờ tôi muốn mở thêm chi nhánh tại TP. Nha Trang. Tuy nhiên, do bận nhiều việc nên tôi dự định thực hiện việc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử nên tôi muốn biết mức đóng phí, lệ phí khi thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử là bao nhiêu? Cơ quan nào tổ chức việc thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi chân thành cảm ơn. 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mức đóng phí, lệ phí khi thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử là bao nhiêu?

Tại Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định các đối tượng được miễn phí, lệ phí, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

4. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Như vậy, đối chiếu với quy định được viện dẫn nêu trên, khi bạn tiến hành việc đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử thì bạn sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

2. Cơ quan nào tổ chức việc thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp?

Tại Điều 3 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí, theo đó:

1. Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

Theo đó, khi bạn thực hiện việc đăng ký kinh doanh thì bạn nên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa để nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin