Tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản được hoạt động tại mọi vùng biển Việt Nam không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản được phép hoạt động tại mọi vùng biển Việt Nam không? Treo quốc kỳ Việt Nam lên tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có cần theo quy định gì không?

Xin chào ban biên tập, tôi là chủ sở hữu tàu cá đánh bắt tại vùng khơi của biển Việt Nam, vừa rồi thì tôi có đánh tàu ra vùng ven bờ để đánh bắt thì bị cơ quan người ta phạt với lý do tàu đánh bắt sai vùng, tôi tưởng tàu cá thì được phép đánh bắt ở mọi vùng biển của Việt Nam, vậy cơ quan người ta phạt như vậy có đúng không? Tàu của tôi dài 15m. Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản được phép hoạt động tại mọi vùng biển Việt Nam không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 43 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam như sau:

1. Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản:

a) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng;

b) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ;

c) Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động tại vùng ven bờ không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi; tàu đăng ký tại tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại vùng ven bờ của tỉnh đó; trừ trường hợp có thỏa thuận về hoạt động tàu cá ở vùng ven bờ của Ủy ban nhân dân hai tỉnh.

Như vậy, đối với tàu cá đánh bắt nguồn lợi thủy sản phải căn cứ vào chiều dài lớn nhất của tàu để xác định phạm vi hoạt động đánh bắt của tàu. Không phải tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản cũng được phép hoạt động tại mọi vùng biển Việt Nam. Tàu của anh/chị dài 15m thì chỉ được hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng, cho nên cơ quan chức năng họ tiến hành phạt là có căn cứ pháp luật.

2. Treo quốc kỳ Việt Nam lên tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có cần theo quy định gì không?

Theo Khoản 3 Điều 43 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định về treo cờ như sau:

3. Quy định về treo cờ:

a) Tàu cá Việt Nam phải treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Quốc kỳ) ở đỉnh cột phía lái; đối với tàu không có cột phía lái thì Quốc kỳ được treo ở đỉnh cột chính;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê tàu cá của nước ngoài phải thực hiện treo cờ của Việt Nam theo quy định tại điểm a Khoản này.

Theo đó, việc treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá phải được thực hiện theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin