Bài thi lấy chứng chỉ kế toán viên gồm các môn nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thi lấy chứng chỉ kế toán viên phải thi các môn nào? Thể thức thi lấy chứng chỉ kế toán viên như thế nào?

Chào anh/chị, em hiện đang có dự định thi chứng chỉ kế toán viên ạ, em đang tìm hiểu bài thi này bao gồm các môn thì như thế nào và thể thức như thế nào? Nhờ anh/chị tư vấn ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thi lấy chứng chỉ kế toán viên phải thi các môn nào?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 91/2017/TT-BTC có quy định về nội dung thi chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên như sau:

1. Người dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên thi 4 môn thi sau:

a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

b) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

c) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

2. Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên thi 7 môn thi sau:

a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

b) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

c) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

đ) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

e) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

g) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

3. Người có chứng chỉ kế toán viên dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên phải thi 03 môn thi sau:

a) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

b) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

c) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

4. Nội dung từng môn thi bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư này. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật và công khai nội dung, chương trình tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Như vậy, theo quy định như trên, khi thi cấp chứng chỉ kế toán viên, bạn phải thi các môn thi là Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; Thuế và quản lý thuế nâng cao; Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

2. Thể thức thi lấy chứng chỉ kế toán viên như thế nào?

Tại Điều 7 Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định thể thức thi chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên như sau:

Mỗi môn thi quy định tại Điều 6 Thông tư này (trừ môn thi Ngoại ngữ), người dự thi phải làm một bài thi viết trong thời gian 180 phút. Môn thi Ngoại ngữ, người dự thi phải làm một bài thi viết trong thời gian 120 phút.

Theo đó, việc tổ chức thi cấp chứng chỉ kế toán viên sẽ được thực hiện theo thể thức như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.