Có bằng thạc sĩ kinh tế làm đấu giá viên được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có bằng thạc sĩ kinh tế có đủ tiêu chuẩn làm đấu giá viên không? Đấu giá viên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp nào?

Chào ban biên tập, em mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, em dự định học lên thạc sĩ kinh tế nữa và xin vào làm ở một tổ chức đấu giá, vậy khi em có bằng thạc sĩ kinh tế rồi thì đã có thể làm đấu giá viên chưa? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Có bằng thạc sĩ kinh tế có đủ tiêu chuẩn làm đấu giá viên không?

Căn cứ Điều 10 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định tiêu chuẩn đấu giá viên như sau:

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Như vậy, bạn có bằng thạc sĩ kinh tế thì cũng cần phải đạt các tiêu chuẩn khác được quy định ở trên mới có thể làm đấu giá viên.

2. Đấu giá viên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp nào?

Theo Khoản 1 Điều 16 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá như sau:

1. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ trong những trường hợp sau:

a) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật này;

b) Không hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật này;

d) Thôi hành nghề theo nguyện vọng;

đ) Bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố là đã chết.

Theo đó, đấu giá viên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi thuộc một trong các trường hợp quy định ở trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.