Có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học đối với kế toán trưởng của hợp tác xã?

Ngày hỏi:07/10/2022

Kế toán trưởng của hợp tác xã bắt buộc phải tốt nghiệp đại học? Có trường hợp nào kế toán trưởng chỉ cần trình độ chuyên môn từ trung cấp không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi là kế toán viên của hợp tác xã M đã được 3 năm. Dự định trong tương lai của tôi là có thể lên được kế toán trưởng nhưng mà tôi chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi. Cho tôi hỏi muốn làm kế toán trưởng của hợp tác xã thì chỉ cần tốt nghiệp cao đẳng hay là bắt buộc tốt nghiệp đại học?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Kế toán trưởng của hợp tác xã bắt buộc phải tốt nghiệp đại học?

Tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:

a) Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;

đ) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

e) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;

g) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;

h) Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;

i) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

l) Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Như vậy, kế toán trưởng của hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên thì cần trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Bạn không nói rõ là hợp tác xã nơi bạn đang công tác có vốn điều lệ là bao nhiêu, nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ thì bạn không cần bằng tốt nghiệp đại học bạn vẫn có thể làm kế toán trưởng.

2. Có trường hợp nào kế toán trưởng chỉ cần trình độ chuyên môn từ trung cấp không?

Theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:

a) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);

b) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện;

c) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cấp huyện có sử dụng ngân sách nhà nước;

d) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

đ) Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

e) Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

g) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;

h) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Do đó, vẫn có những trường hợp làm kế toán trưởng mà chỉ cần trình độ chuyên môn từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.