Có chia lại đi sản đã chia theo pháp luật sau khi tìm lại được di chúc không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đã chia di sản thừa kế theo pháp luật mà tìm thấy di chúc thì có chia di sản lại không? Thời hiệu thừa kế di sản là bao nhiêu năm?

Chào anh/chị, trước kia khi ba mẹ tôi mất có để lại di chúc, tuy nhiên di chúc đã bị thất lạc và chưa được tìm thấy, giờ các anh em tôi muốn chia theo pháp luật. Như vậy, bây giờ nếu chia theo pháp luật mà tìm thấy di chúc thì có chia lại theo di chúc không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Đã chia di sản theo pháp luật mà tìm thấy di chúc thì có chia di sản lại không?

Căn cứ Điều 642 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về di chúc bị thất lạc, hư hại như sau:

1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Như vậy, theo quy định như trên, nếu vẫn còn trong thời hiệu chia di sản thì di sản đã chia theo pháp luật sẽ được chia lại theo di chúc nếu di chúc được tìm thấy.

2. Thời hiệu thừa kế di sản là bao nhiêu năm?

Tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 có quy định thời hiệu thừa kế di sản như sau:

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Theo đó, thời hiệu để yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.