Kiểm tra viên hải quan có chức trách và nhiệm vụ như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chức trách của Kiểm tra viên hải quan như thế nào? Nhiệm vụ của Kiểm tra viên hải quan như thế nào?

Nhờ anh/chị hướng dẫn vấn đề như trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chức trách của Kiểm tra viên hải quan?

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Thông tư 29/2022/TT-BTC chức trách của Kiểm tra viên hải quan như sau:

Kiểm tra viên hải quan là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản của ngành hải quan, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong các quy chế quản lý, trong các quy trình nghiệp vụ hải quan theo sự phân công của lãnh đạo.

2. Nhiệm vụ của Kiểm tra viên hải quan?

Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 29/2022/TT-BTC nhiệm vụ của Kiểm tra viên hải quan như sau:

a) Thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật;

b) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để điều tra, thu thập, xử lý thông tin đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

c) Đề xuất ý kiến với lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan.

Ngoài ra tại Khoản 5 Điều 16 Thông tư 29/2022/TT-BTC còn có quy định như sau:

Đối với công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên hải quan thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này phải đang giữ ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan và có thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Hải quan "