Trường học công lập có thuộc hệ thống giáo dục quốc dân?

Ngày hỏi:25/07/2022

Trường học công lập có thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hay không? Cử nhân quản lý giáo dục có đạt chuẩn giáo viên tiểu học không? Giáo dục tiểu học có phải là giáo dục phổ thông không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường học công lập có thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hay không?

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường học công lập có phải trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không?

Trả lời:

Tại Điều 6 Luật Giáo dục 2019 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể nội dung quy định như sau:

- Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

- Cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

+ Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo;

+ Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông;

+ Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác;

+ Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam; quy định thời gian đào tạo, tiêu chuẩn cho từng trình độ đào tạo, khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng, trình độ đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Luật cũng có quy định: Giáo dục chính quy là giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

=> Theo quan điểm cá nhân của tôi thì giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Các trường công lập cũng phải thực hiện một chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục nên những trường công này vẫn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cử nhân quản lý giáo dục có đạt chuẩn giáo viên tiểu học không?

Em có bằng cử nhân quản lý giáo dục có đạt chuẩn giáo viên tiểu học hay không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 có quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Bằng cử nhân quản lý giáo dục không phải là bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên cho nên bạn có bằng này thì chưa được xem là đạt chuẩn.

Giáo dục tiểu học có phải là giáo dục phổ thông không?

Nhờ anh chị giải đáp giùm mình vấn đề này: Giáo dục tiểu học có phải là giáo dục phổ thông không? Văn bản quy định. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 28 Luật Giáo dục 2019 có quy định: Các cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông được quy định như sau:

- Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;

- Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm;

- Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.

Theo như quy định thì giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông đều là giáo dục phổ thông.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin