Có được đăng ký dự tuyển không khi viên chức theo tôn giáo?

Ngày hỏi:07/10/2022

Theo tôn giáo có được đăng ký dự tuyển viên chức không? Giải quyết thế nào khi hết thời hạn biệt phái đối với viên chức? Người đang trong giai đoạn điều tra thì có thể đăng ký dự tuyển viên chức không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo tôn giáo có được đăng ký dự tuyển viên chức không?

Câu hỏi: Theo quy định pháp luật hiện hành thì đối với người theo tôn giáo có được đăng ký dự tuyển viên chức hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, về nguyên tắc không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo để được đăng ký dự tuyển viên chức. Tuy nhiên, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Giải quyết thế nào khi hết thời hạn biệt phái đối với viên chức?

Câu hỏi: Dạ, 03 năm trước đơn vị chúng tôi đã biệt phát một viên chức qua đơn vị khác làm việc, nay chuẩn bị hết thời hạn biệt phái thì đơn vị chúng tôi phải làm gì đối với trường hợp viên chức này? Nhận lại viên chức này và bố trí làm việc lại đúng không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 6 Điều 36 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Theo đó, đơn vị của anh phải thực hiện những công việc nêu trên khi viên chức của đơn vị mình đã hết thời hạn biệt phái.

Người đang trong giai đoạn điều tra thì có thể đăng ký dự tuyển viên chức không?

Câu hỏi: Xin hỏi, người đang trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự mà chưa có bản án của Tòa thì có thể đăng ký dự tuyển viên chức hay không?

Trả lời:

Căn cứ Điểm b khoản 2 Điều 22 Luật viên chức 2010 sửa đổi bởi Điểm a Khoản 12 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định như sau:

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Theo quy định trên thì người đang trong giai đoạn bị điều tra nghĩa là đang trong quá trình bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, sẽ không được đăng ký dự tuyển viên chức.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.