Có được miễn đào tạo nghề công chứng không khi đã hành nghề thừa phát lại trên 05 năm?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hành nghề thừa phát lại trên 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không? Người được miễn đào tạo nghề công chứng vẫn phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng? Không có bằng cử nhân nhưng có bằng thạc sĩ luật thì có được học lớp đào tạo công chứng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hành nghề thừa phát lại trên 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không?

Câu hỏi: Trước đây tôi có hành nghề Thừa phát lại 6 năm, nay đang đào tạo để trở thành Công chứng viên. Nên muốn nỏi là người hành nghề thừa phát lại trên 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Như vậy, trong các trường hợp miễn đào tạo nghề công chứng thì không có trường hợp người hành nghề thừa phát lại trên 05 năm được miễn. Do đó, bạn cần phải đảm bảo các điều kiện trên

Người được miễn đào tạo nghề công chứng vẫn phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng?

Câu hỏi: Người được miễn đào tạo nghề công chứng thì vẫn phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng đúng không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Như vậy, đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.

Không có bằng cử nhân nhưng có bằng thạc sĩ luật thì có được học lớp đào tạo công chứng không?

Câu hỏi: Tôi có bằng cử nhân kinh tế, tôi đã học và có bằng thạc sĩ Luật kinh tế. Cho hỏi trường hợp này tôi có thể học lớp đào tạo công chứng không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 9 Luật Công chứng 2014 có quy định về đào tạo nghề công chứng như sau:

Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.

Ở đây, người có bằng cử nhân luật phải được hiểu là người có bằng cử nhân luật trở lên chứ không nhất thiết là phải có bằng cử nhân luật. Thực tế khi tuyển sinh lớp đào tạo này, đối tượng tuyển sinh cũng được ghi là có bằng hoặc có trình độ cử nhân luật trở lên.

Cho nên trong trường hợp này dù bạn không có bằng cử nhân luật nhưng có bằng thạc sĩ luật thì vẫn được học lớp đào tạo nghề công chứng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.