Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản tài sản, thu nhập của con không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Người có nghĩa vụ kê khai có phải kê khai tài sản tài sản, thu nhập của con không? Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai những tài sản, thu nhập nào?

Chào ban biên tập, tôi hiện là công chức trong một cơ quan nhà nước, hiện tại đơn vị đang triển khai kê khai tài sản, thu nhập mà tôi lại nằm trong danh sách đó, vậy cho tôi hỏi tôi có phải kê khai cả tài sản của con mình không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Người có nghĩa vụ kê khai có phải kê khai tài sản tài sản, thu nhập của con không?

Căn cứ Điều 33 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

1. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.

2. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Như vậy, anh/chị là người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định pháp luật. Đối với con đã thành niên thì không cần phải thực hiện kê khai.

2. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai những tài sản, thu nhập nào?

Theo Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định tài sản, thu nhập phải kê khai như sau:

1. Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm:

a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

2. Chính phủ quy định mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều này.

Theo đó, anh/chị phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập được quy định ở trên.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin