Cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi phải lưu hồ sơ giống trong bao lâu?

Ngày hỏi:27/07/2022

Cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi phải lưu hồ sơ giống trong thời gian bao lâu? Cơ s sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi có những quyền gì?

Xin chào ban biên tập, tôi đang là chủ một cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi chủ yếu là chó, những giống chó chúng tôi mua bán đều có hồ sơ thông tin lưu trong, vậy không biết chúng tôi phải lưu trữ hồ sơ giống trong bao nhiêu năm? Xin nhờ ban biên tập giải đáp. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi phải lưu hồ sơ giống trong thời gian bao lâu?

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Luật Chăn nuôi 2018 quy định nghĩa vụ của cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi như sau:

2. Cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi có nghĩa vụ sau đây:

a) Kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật này;

b) Bảo đảm các điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi trong quá trình sản xuất, mua bán;

c) Lưu hồ sơ giống trong thời gian tối thiểu là 03 năm kể từ ngày sản xuất, mua bán;

d) Cung cấp cho người mua sản phẩm giống vật nuôi hồ sơ bao gồm thông tin về tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, tên giống vật nuôi, số lượng sản phẩm giống vật nuôi xuất bán, hệ phả đối với gia súc, bản công bố tiêu chuẩn áp dụng, quy trình chăn nuôi;

đ) Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm giống vật nuôi phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng;

e) Thu hồi sản phẩm giống vật nuôi không bảo đảm về chủng loại, nguồn gốc, chất lượng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

g) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi phải lưu hồ sơ giống trong thời gian tối thiểu là 03 năm kể từ ngày sản xuất, mua bán.

2. Cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi có những quyền gì?

Theo Khoản 1 Điều 25 Luật Chăn nuôi 2018 quy định quyền của cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi như sau:

1. Cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi có quyền sau đây:

a) Được sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật này;

b) Được hưởng chính sách của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi;

c) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi theo quy định của pháp luật;

d) Được giữ bí mật thông tin về hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi có những quyền được quy định ở trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin