Thân nhân của liệt sĩ có được hỗ trợ khi muốn di chuyển hài cốt liệt sĩ không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thân nhân của liệt sĩ muốn di chuyển hài cốt liệt sĩ thì có được hỗ trợ không? Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ là bao nhiêu đối với một hài cốt?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi là con trai của liệt sĩ Nguyễn Văn L. Gia đình tôi đang muốn di chuyển hài cốt của bố tôi về nghĩa trang liệt sĩ gần với chổ ở hiện tại hơn. Không biết là khi di chuyển hài cốt thì gia đình tôi có được hỗ trợ cái gì không ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thân nhân của liệt sĩ muốn di chuyển hài cốt liệt sĩ thì có được hỗ trợ không?

Tại Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ như sau:

4. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

6. Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ.

7. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

8. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

9. Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

10. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi như sau:

a) Trợ cấp tuất hằng tháng;

b) Bảo hiểm y tế.

11. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đáng hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.

12. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.

Như vậy, theo quy định trên khi gia đình bạn muốn di chuyển hài cốt của bố bạn về nghĩa trang liệt sĩ gần với nơi ở hiện tại hơn thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ để di chuyển.

2. Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ là bao nhiêu đối với một hài cốt?

Theo Điều 10 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ như sau:

1. Thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí một lần khi di chuyển hài cốt liệt sĩ:

a) Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ 4.000.000 đồng/01 hài cốt liệt sĩ;

b) Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn (tối đa 03 người) tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ: 3.000 đồng/01 km/01 người.

2. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/01 mộ.

Do đó, khi bạn di chuyển hài cốt của bố bạn thì mức hỗ trợ dành cho việc cất bốc hài cốt sẽ là 4.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin