Người tham dự tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu, bia được nhận thù lao không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Người tham dự tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu, bia có được nhận thù lao không? Người dẫn chương trình về phòng chống tác hại của rượu, bia được trả bao nhiêu tiền một buổi?

Chào ban biên tập, em được bạn em giới thiệu tham dự tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu, bia do cơ quan nhà nước tổ chức, bạn em nói là tham dự sẽ được nhận thù lao thì không biết có đúng không ạ? Xin nhờ ban biên tập trả lời giúp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Người tham dự tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu, bia có được nhận thù lao không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định về nội dung chi, mức chi cho các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức như sau:

2. Chi tổ chức các buổi giao lưu, các buổi lễ mít tinh, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống tác hại của rượu, bia:

a) Chi nước uống cho người tham dự: 20.000 đồng/người/buổi; chi thù lao cho người tham dự 50.000 đồng/người/buổi;

b) Chi báo cáo viên: 200.000 đồng/người/buổi;

c) Chi tài liệu: tối đa 15.000 đồng/người;

d) Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài (nếu có): Mức chi thực hiện theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hoá đơn tài chính (trong trường hợp thuê dịch vụ);

đ) Chi truyền thanh (xây dựng, biên tập, phát thanh): Mức chi xây dựng, biên tập 100.000 đồng/trang 350 từ; bồi dưỡng phát thanh viên 20.000 đồng/lần;

e) Mức chi xây dựng và in tài liệu truyền thông căn cứ theo giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật.

Theo đó, bạn tham dự tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu, bia do cơ quan nhà nước tổ chức sẽ được nhận thù lao 50.000 đồng/người/buổi theo quy định.

2. Người dẫn chương trình về phòng chống tác hại của rượu, bia được trả bao nhiêu tiền một buổi?

Theo Khoản 4 Điều 8 Nghị định 24/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

4. Chi thuê dẫn chương trình và biểu diễn văn nghệ tại lễ mít tinh, chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia:

a) Dẫn chương trình: 2.000.000 đồng/người/buổi;

b) Biểu diễn văn nghệ: 300.000 đồng/người/buổi. Tổng số buổi tập và biểu diễn cho một chương trình văn nghệ tối đa là 10 buổi.

Theo đó, người dẫn chương trình tại lễ mít tinh, chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ được trả 2.000.000 đồng/người/buổi.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin