Mang bia ra công viên uống được không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Mang bia ra công viên uống có được không? Uống rượu bia ngoài công viên bị phạt bao nhiêu?

Chào ban biên tập, em là sinh viên đang sinh sống ở Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, em hay đi ngang qua khu chế xuất Tân Thuận, ở đó có khu công viên, lâu lâu em thấy mấy người họ trải đồ nhâu, mang bia ra chỗ công viên đó để uống thì không biết công viên có được phép mang bia ra uống vậy không? Có bị xử phạt gì không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mang bia ra công viên uống có được không?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định địa điểm công cộng không được uống rượu, bia như sau:

Ngoài các địa điểm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia bao gồm:

1. Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Nhà chờ xe buýt.

3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì những người kia không được phép mang rượu, bia ra công viên để uống theo quy định pháp luật.

2. Uống rượu bia ngoài công viên bị phạt bao nhiêu?

Theo Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập;

b) Ép buộc người khác uống rượu bia.

Theo đó, những người uống rượu bia tại công viên sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Mức phạt này được áp dụng cho cá nhân.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin