Phải có kinh nghiệm thực hiện dịch vụ kiến trúc mới được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc mới được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc? Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm gì?

Chào ban biên tập, hiện tại em có dự định học trường Đại học kiến trúc, em muốn trở thành một kiến trúc sư, em có tìm hiểu thì nghe nói kiến trúc sư phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thì không biết mình phải có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc mới được cấp chứng chỉ hay không cần kinh nghiệm ạ? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc mới được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Căn cứ Điều 28 Luật Kiến trúc 2019 quy định điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

a) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

b) Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

c) Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2. Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;

b) Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

c) Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

3. Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng quốc tế về kiến trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Như vậy, bạn phải có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân và đạt các điều kiện trên mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm gì?

Theo Khoản 2 Điều 26 Luật Kiến trúc 2019 quy định nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

2. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

a) Kinh nghiệm nghề nghiệp về kiến trúc;

b) Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề;

c) Kiến thức chuyên ngành về kiến trúc;

d) Kiến thức về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Theo đó, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các nội dung trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin