Có cần phải bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi là kế toán viên không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Kế toán viên có cần phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không? Thời hạn để kế toán viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bao lâu?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là kế toán viên hiện đang hành nghề tại đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán L. Tôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị vào ngày 20/7. Mọi người bảo là phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi là kế toán viên. Cho tôi hỏi điều này có đúng không ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Kế toán viên có cần phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không?

Tại Điều 67 Luật kế toán 2015 quy định trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

1. Thực hiện công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Tuân thủ pháp luật về kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.

3. Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

4. Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính ủy quyền.

6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn là kế toán viên đang hành nghề tại đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán thì bạn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

2. Thời hạn để kế toán viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bao lâu?

Theo Điều 28 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp như sau:

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để có nguồn chi trả bồi thường thiệt hại cho khách hàng do rủi ro trong quá trình kế toán viên hành nghề của đơn vị mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

2. Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề phải được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày kế toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị.

Chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí thực tế mua bảo hiểm và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

3. Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm để đảm bảo nếu xảy ra thiệt hại thì mức độ bồi thường theo mức trách nhiệm trong hợp đồng/thỏa thuận giữa các bên nhưng tối thiểu không được thấp hơn mức phí dịch vụ mà đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán thu được của khách hàng.

Do đó, khi bạn đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị thì bạn có thời hạn là 60 ngày để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Bạn nhận được Giấy chứng nhận vào ngày 20/7 thì từ ngày đấy đến hết ngày 20/9 bạn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.