Gia hạn thời điểm đóng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gia hạn thời điểm đóng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? Danh sách ngắn đối với dự án PPP trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao? Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Gia hạn thời điểm đóng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định gia hạn thời điểm đóng thầu như sau:

4. Gia hạn thời điểm đóng thầu:

Trường hợp gia hạn thời gian đóng thầu trên Hệ thống, bên mời thầu đăng tải thông báo gia hạn kèm theo quyết định về việc gia hạn trên Hệ thống, trong đó nêu rõ các thông tin sau:

a) Lý do gia hạn;

b) Thời điểm đóng thầu sau khi gia hạn.

2. Danh sách ngắn đối với dự án PPP trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Theo Điều 14 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định danh sách ngắn đối với dự án PPP như sau:

1. Thời gian đăng tải:

a) Bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn trên Hệ thống không muộn hơn 10 ngày, kể từ ngày danh sách ngắn được ban hành.

b) Đối với dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật PPP, bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn trên Hệ thống không muộn hơn 10 ngày, kể từ ngày quyết định phê duyệt dự án được ban hành.

2. Tài liệu đính kèm:

Bên mời thầu đính kèm các tài liệu sau đây trong quá trình đăng tải danh sách ngắn:

a) Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với dự án áp dụng sơ tuyển;

b) Quyết định phê duyệt dự án đối với dự án áp dụng hình thức thức đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật PPP;

c) Quyết định phê duyệt danh sách ngắn đối với dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật PPP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin