Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp hay không?

Ngày hỏi:25/07/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp? Ra tù 5 năm thì trong phiếu lý lịch tư pháp có ghi đã có án tích không? Người nước ngoài đang tạm trú tại HCM thì đến đâu để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Dạ, em ở Cà Mau, muốn được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1. Do ngày mai em có việc trên tỉnh nên muốn qua UBND tỉnh xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Như vậy, đối chiếu quy định trên và trường hợp của bạn thì có thể tới Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau để làm thủ tục, hơn nữa pháp luật hiện nay không có quy định thẩm quyền này thuộc về UBND tỉnh.

Ra tù 5 năm thì trong phiếu lý lịch tư pháp có ghi đã có án tích không?

Chồng tôi trước có từng đi tù 03 năm về tội cố ý gây thương tích, mà đã ra tù được 05 năm. Nay công ty nơi chồng tôi làm việc có yêu cầu xin giấy lý lịch tư pháp nên tôi muốn hỏi trong giấy liệu có ghi đã có án tích trong đó hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 về các trường hợp đương nhiên xóa án tích như sau:

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Trong trường hợp của chồng chị thì anh đi tù trong 03 năm nên theo quy định thì thời gian thử thách là 02 năm. Chồng chị đã ra tù 05 năm vậy nên chồng chị đã được xóa án tích.

Khoản 2 Điều 42 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định về lý lịch tư pháp như sau:

- Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;

- Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;

- Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.

Như vậy, khi xin lý lịch tư pháp thì trong lý lịch tư pháp sẽ xác nhận "không có án tích".

Người nước ngoài đang tạm trú tại HCM thì đến đâu để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Dạ, thưa luật sư: Em có người bạn là người nước ngoài hiện tại đang tạm trú ở Quận 3, TP. HCM. Bây giờ muốn xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp để làm giấy tờ về lao động. Như vậy, phải đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hay tới đâu để được cấp giấy này? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì bạn của bạn là người nước ngoài đang tạm trú ở HCM thì xin cấp tại Sở Tư pháp thành phố, cụ thể tại địa chỉ: 143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin