Thời gian nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2022

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2022 là khi nào? Anh trai vừa đi nghĩa vụ quân sự về, em trai vẫn bị gọi nhập ngũ liệu có đúng luật? Hoạt động trong Showbiz có được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thời gian nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2022 là khi nào?

Cho hỏi: Theo quy định thì thời gian nhập ngũ của đợt khám tuyển nghĩa vụ năm 2021 nếu trúng tuyển sẽ là thời gian nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ như sau:

- Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba;

- Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai.

- Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian nhập ngũ đối với những người trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 sẽ khoảng vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022. Đối với những địa phương vì lý do khách quan như dịch bệnh, thảm họa thì thời gian nhập ngũ sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế.

2. Anh trai vừa đi nghĩa vụ quân sự về, em trai vẫn bị gọi nhập ngũ liệu có đúng luật?

Tôi là thương binh hạng 3, có con đầu sinh năm 1994 mới xuất ngũ vừa rồi, con trai thứ hai sinh 1998 mới đây bên xã gọi để lên danh sách gọi nhập ngũ. Như vậy, có phù hợp với quy định pháp luật không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, trường hợp mà bạn đề cập mặc dù con trai đầu đã tham gia nghĩa vụ và đã xuất ngũ thì việc gọi nhập ngũ đối với con trai thứ hai vẫn đúng quy định pháp luật vì không thuộc trường hợp được tạm hoãn hay miễn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hoạt động trong Showbiz có được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Liên quan đến nhập ngũ, xin được hỏi những người làm nghệ thuật mà hoạt động trong Showbiz có được miễn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định như sau:

Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Theo đó, pháp luật không đặt ra quy định đối với người làm trong Showbiz hay hoạt động nghệ thuật sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. Do đó, bạn có thể căn cứ 05 trường hợp đã nêu cụ thể trên để thực hiện đúng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.