Nhập khẩu giống thủy sản về trưng bày tại triển lãm cần hồ sơ gì?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhập khẩu giống thủy sản về trưng bày tại triển lãm cần có giấy tờ gì? Trình tự cấp phép nhập khẩu giống thủy sản ra sao?

Chào ban biên tập, công ty tôi nhập khẩu cá cảnh về Việt Nam để buôn bán, lần này muốn nhập khẩu một loài cá mới về để mang triển lãm thì cần hồ sơ ra sao và trình tự cấp như thế nào? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nhập khẩu giống thủy sản về trưng bày tại triển lãm cần có giấy tờ gì?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu giống thủy sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản gồm:

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 05.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thủy sản đăng ký nhập khẩu kèm theo tên tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh (nếu có);

c) Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học);

d) Tài liệu chứng minh về việc tham gia hội chợ, triển lãm; phương án xử lý loài thủy sản sau khi hội chợ, triển lãm kết thúc (đối với trường hợp nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm).

Như vậy, công ty anh/chị cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên để xin cấp phép nhập khẩu giống cá mới về để triển lãm.

2. Trình tự cấp phép nhập khẩu giống thủy sản ra sao?

Theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định 26/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

3. Trình tự cấp phép nhập khẩu giống thủy sản như sau:

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu giống thủy sản theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 06.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phép nhập khẩu phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

c) Tổng cục Thủy sản thực hiện giám sát hoặc có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi thực hiện nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm thực hiện giám sát.

Theo đó, trình tự xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cá mới về để triển lãm thưc hiện như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.