Cần những điều kiện nào đối với vị trí huấn luyện viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp?

Ngày hỏi:07/10/2022

Huấn luyện viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp cần những điều kiện nào? Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp gồm những gì? 

Tôi hiện đang tham gia khóa đào tạo huấn luyện viên chuyên tại trung tâm huẩn luyện Hà Nội và sắp tới các câu lạc bộ có tuyển huấn luyện viên chuyên nghiệp nhưng không biết vị trí này cần những điều kiện nào? Nếu tôi thành lập doanh nghiệp hoạt động thể thao cần những giấy tờ nào?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Huấn luyện viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp cần những điều kiện nào?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định huấn luyện viên chuyên nghiệp như sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên ngành phù hợp với hoạt động của môn thể thao chuyên nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp của liên đoàn thể thao quốc gia.

2. Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp do liên đoàn thể thao châu lục hoặc thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp cấp.

3. Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của nước ngoài được liên đoàn thể thao châu lục hoặc thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp công nhận.

Theo đó, bạn cần đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện nêu trên để có thể là huấn luyện viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp gồm những gì?

Theo Điều 18 Nghị định 36/2019/NĐ-CP về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp, theo đó:

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp (sau đây gọi là Giấy chứng nhận đủ điều kiện) thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm nội dung sau đây:

a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Họ tên người đại diện theo pháp luật;

c) Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;

d) Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh;

đ) Số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2. Doanh nghiệp chỉ được tiến hành kinh doanh hoạt động thể thao sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Như vậy, bạn đã thành lập doanh nghiệp hoạt động thể thao và muốn đủ điều kiện để hoạt động thể thao thì bạn cần lưu ý hoàn thành tất cả các điều kiện nêu trên để có thể đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.