Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN cấp cho cá nhân được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xin Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN cho cá nhân được không? Thủ tục xin cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN ra sao?

Chào ban biên tập, tôi là tài xế vận tải cho một công ty vận tải bộ quốc tế ASEAN của Việt Nam, khi tôi đi vận tải hàng hóa thì sẽ có Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN, bây giờ tôi không làm công ty nữa mà muốn ra làm cá nhân thì xin cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN được không? Xin cấp ở cơ quan nào? Thủ tục xin cấp ra sao? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xin Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN cho cá nhân được không?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN như sau:

1. Đối tượng:

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN được cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải của Việt Nam thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế ASEAN.

2. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định này.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Như vậy, Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN chỉ được cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải chứ không cấp cho cá nhân. Bạn cần phải thành lập đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế ASEAN để xin cấp giấy phép trên ở Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Thủ tục xin cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN ra sao?

Theo Khoản 4 Điều 6 Nghị định 119/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

4. Trình tự, thủ tục:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;

d) Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định.

Theo đó, đơn vị kinh doanh kinh doanh vận tải phải thực hiện theo trình tự, thủ tục trên để xin cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin