Nhiều người mua chung một lô đất thì ai là người đứng tên trên sổ đỏ?

Ngày hỏi:25/07/2022

Ai sẽ đúng tên sổ đỏ khi có nhiều người cùng mua chung một lô đất? Làm sao để được cấp sổ đỏ khi đất không đủ diện tích tối thiểu? Nhờ người khác đứng tên sổ đỏ, cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ai sẽ đúng tên sổ đỏ khi có nhiều người cùng mua chung một lô đất?

Mình và chị gái dự định cùng mua chung mảnh đất dưới quê để làm vốn, mình muốn hỏi vậy trường hợp khi nhiều người cùng mua chung một lô đất thì ai sẽ đứng tên trên sổ đỏ?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

...

Trường hợp bạn và chị gái cùng đứng tên mua mảnh đất thì mảnh đất được xác định sở hữu chung theo phần. Căn cứ quy định trên thì giấy chứng nhận phải ghi tên của cả hai người.

Làm sao để được cấp sổ đỏ khi đất không đủ diện tích tối thiểu?

Tôi có mua 01 lô đất nông nghiệp năm 2004, do không đủ diện tích để tách thửa nên không làm bìa đỏ riêng được. Năm 2006 tôi làm nhà ở, từ đó đến nay tôi nộp thuế nhà và đất đầy đủ. Hiện nay, lô đất đó được chuyển sang đất thổ cư. Đề nghị tư vấn cách giải quyết để được cấp bìa đỏ hợp pháp?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 143 Luật đất đai 2013 quy định:

Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

Như vậy, để được cấp sổ đỏ bên cạnh điều kiện về quyền sở hữu thì mảnh đất đó phải đáp ứng diện tích tối thiểu được tách thửa theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu mảnh đất anh chị không đủ điều kiện này thì chỉ còn cách là hợp thửa với mảnh đất liền kề để làm thủ tục.

Nhờ người khác đứng tên sổ đỏ, cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Tôi dự định mua mảnh đất gần nhà người quen, do tôi có nhiều đất rồi nên tôi muốn hạn chế rắc rối nên đã nhờ em trai tôi đứng tên cho mảnh đất đó. Nhưng tôi sợ sau này có xảy ra mâu thuẫn thì em tôi lại bán mảnh đất này. Anh chị cho tôi hỏi việc nhờ người khác đứng tên, cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Xin tư vấn giúp tôi.

Trả lời:

Tại Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy đinh định:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, việc một người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ xác định người đó là chủ quyền sử dụng đối với đất.

Như vậy, khi nhờ đứng tên trên giấy chứng nhận thì Nhà nước đã thừa nhận quyền sử dụng, sở hữu của người này đối với bất động sản đó, trong khi thực tế họ không phải là chủ sở hữu thực sự của tài sản.

Trường hợp này bạn nhờ em trai đứng tên trên sổ đỏ thì phải có văn bản thỏa thuận và được công chứng đầy đủ thì có thể chứng minh được đây không phải là sản của em trai bạn. Em trai bạn không có quyền sở hữu, định đoạt đối với mảnh đất này và cũng như việc mua bán cần được sự cho phép của bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin