Có được đính chính khi sổ đỏ có bảng tọa độ không giống với thực tế không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sổ đỏ có bảng tọa độ không giống với thực tế thì có được đính chính không? Không đưa sổ đỏ ra để thi hành án có bị cưỡng chế thu hồi không? Mua bán đất không có sổ đỏ thì có được cấp bìa không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sổ đỏ có bảng tọa độ không giống với thực tế thì có được đính chính không?

Chào Luật sư em gặp một vấn đề như thế này. Nếu sổ đỏ nhà em có bảng tọa độ sai hoàn toàn thì việc xử lý như thế nào? Hiện trạng sử dụng nhà đã được xây dựng và sử dụng trên 6 năm. Giấy tờ đầy đủ. Nhờ Luật sư tư vấn giúp.

Trả lời:

Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định:

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.

Cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất được hướng dẫn bởi Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Như vậy, nếu có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy chứng nhận, đồng thời không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì bạn có thể làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Không đưa sổ đỏ ra để thi hành án có bị cưỡng chế thu hồi không?

Chủ sử dụng đất không giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện thi hành bản án của Tòa án có hiệu lực thì cơ quan cấp giấy chứng nhận có được thu hồi giấy chứng nhận để thi hành án không?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp chủ sử dụng đất không giao giấy chứng nhận QSDĐ để thi hành án dân sự không thuộc trường hợp bị thu hồi.

Còn việc thi hành án, nếu người phải thi hành án không đưa giấy tờ để thi hành bán án thì Chấp hành viên sẽ ra quyết định cưỡng chế QSDĐ đó để thi hành án, theo quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008.

Mua bán đất không có sổ đỏ thì có được cấp bìa không?

Gia đình tôi có mua đất của gia đình anh Minh hàng xóm bằng giấy viết tay đã chồng hết tiền, nhưng gia đình anh Minh không có sổ đỏ. Vậy gia đình tôi có được cấp sổ đỏ không?

Trả lời:

Theo Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện chuyển nhượng QSDĐ như sau:

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo thông tin bạn cung cấp gia đình anh Minh không có GCNQSDĐ (sổ đỏ) thì không đủ điều kiện chuyển nhượng, việc chuyển nhượng QSDĐ này cho bạn là vi phạm vào điều cấm của xã hội.

Mặt khác, theo Điều 123 Bộ luật dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự bị vô hiệu do vi phạm vào điều cấm của Luật.

Vậy nên, hợp đồng của gia đình bạn thiết lập với anh Minh sẽ bị vô hiệu, và đất mà gia đình bạn mua đó sẽ không được cấp bìa đỏ (GCNQSDĐ).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin