Phải nghỉ việc đi đăng ký nghĩa vụ quân sự có được hưởng nguyên lương không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nghỉ việc đi đăng ký nghĩa vụ quân sự có được hưởng nguyên lương? Nghỉ việc đi khám nghĩa vụ quân sự có được hưởng nguyên lương?

Chào anh,chị em đang làm việc tại cơ quan nhà nước, sắp tới em phải đi đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, vậy em có được hưởng nguyên lương ngày hôm đó không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nghỉ việc đi đăng ký nghĩa vụ quân sự có được hưởng nguyên lương?

Căn cứ Điều 11 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được đảm bảo các chế độ sau:

a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

3. Chế độ chính sách quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện đối với các trường hợp công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

Như vậy, theo quy định như trên, trong trường hợp bạn phải nghỉ việc để đi đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự thì sẽ được nghỉ việc hưởng nguyên lương phụ cấp và tiền tàu xe đi, về.

Nghỉ việc đi khám nghĩa vụ quân sự có được hưởng nguyên lương?

Tại Điều 12 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ sau:

a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Theo đó, khi nghỉ việc để tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bạn sẽ được nghỉ việc hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.