Xin cấp phép kinh doanh hàng miễn thuế là thuốc lá bao lâu được trả kết quả?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xin cấp phép kinh doanh hàng miễn thuế là thuốc lá trong bao lâu được trả kết quả? Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế gồm gì?

Chào ban biên tập, cửa hàng tôi là cửa hàng miễn thuế muốn nhập khẩu thuốc lá về để kinh doanh, giờ đã nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh thuốc lá mà lâu vẫn chưa thấy kết quả, vậy cho tôi hỏi chúng tôi nộp hồ sơ thì bao lâu được nhận kết quả? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xin cấp phép kinh doanh hàng miễn thuế là thuốc lá trong bao lâu được trả kết quả?

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế như sau:

3. Trình tự, thủ tục cấp phép

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Bộ Công Thương;

b) Thời gian cấp phép

Trong thời hạn 10 ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá cho doanh nghiệp để kinh doanh hàng miễn thuế. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Công Thương có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương) kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ (hình thức thông báo bằng văn bản, fax, email, điện thoại,...).

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá cho doanh nghiệp để kinh doanh hàng miễn thuế. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương) kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

2. Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế gồm gì?

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 100/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

2. Hồ sơ cấp phép

a) Công văn của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đề nghị cho phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế theo Mẫu số 03/CV Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao. Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp phép lần đầu phải nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế: 01 bản sao;

c) Báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá từ đầu năm đến thời điểm đề nghị cấp phép, có xác nhận của Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo Mẫu số 04/BCNKTKTL Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

Theo đó, hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế bao gồm các giấy tờ quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.