Nhờ đơn vị kế toán khác tiêu hủy tài liệu kế toán được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể nhờ đơn vị kế toán khác tiêu hủy tài liệu kế toán không? Phải thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ khi tiêu hủy tài liệu kế toán?

Chào ban biên tập, công ty tôi có một số tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ cần tiêu hủy, nhưng do nhân lực không dủ nên giờ có thể thuê đơn vị kế toán khác bên ngoài tiêu hủy không hay phải tự thực hiện? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Có thể nhờ đơn vị kế toán khác tiêu hủy tài liệu kế toán không?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định tiêu hủy tài liệu kế toán như sau:

1. Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ nếu không có chỉ định nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu hủy.

3. Tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị kế toán để lựa chọn hình thức tiêu hủy tài liệu kế toán cho phù hợp như đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo tài liệu kế toán đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.

Như vậy, tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu hủy. Do đó, công ty bạn không thể thuê đơn vị kế toán bên ngoài thực hiện tiêu hủy tìa liệu kế toán của công ty mình.

2. Phải thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ khi tiêu hủy tài liệu kế toán?

Theo Điều 17 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định thành lập "Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ". Thành phần Hội đồng gồm: Lãnh đạo đơn vị kế toán, kế toán trưởng, đại diện của bộ phận lưu trữ và các thành phần khác do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chỉ định.

2. Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại tài liệu kế toán theo từng loại, lập "Danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy" và "Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ".

3. "Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ" phải lập ngay sau khi tiêu hủy tài liệu kế toán và phải ghi rõ các nội dung: Loại tài liệu kế toán đã tiêu hủy, thời hạn lưu trữ của mỗi loại, hình thức tiêu hủy, kết luận và chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy.

Theo đó, khi tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ của đơn vị thì cần phải thành lập "Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ".

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.