Chế độ đối với người phục vụ người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là gì?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người phục vụ người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được hưởng chế độ gì? Nguyên tắc hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học?

Ông tôi là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và được xác nhận suy giảm 88% khả năng lao động. Vậy trường hợp sức khỏe của ông tôi yếu như thế thì người phục vụ, chăm sóc cho ông hằng ngày liệu có được hưởng khoản tiền hỗ trợ gì của Nhà nước lãnh hàng tháng không? Nguyên tắc hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học?

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người phục vụ người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được hưởng chế độ gì?

Tại Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với thương binh như sau:

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.

Theo Khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh:

1. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

b) Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Như vậy, bạn là người phục vụ ông bạn nhiễm chất độc hoá học thì bạn được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, được Nhà nước mua bảo hiểm y tế và cấp thẻ BHYT miễn phí.

Nguyên tắc hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học?

Căn cứ Điều 58 Nghị định 131/2021/NĐ-CP về nguyên tắc hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, theo đó:

1. Trường hợp đang hưởng trợ cấp thương binh nếu đủ điều kiện thì được hưởng thêm trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2. Trường hợp đang hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh nếu đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh.

3. Trường hợp đang hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với mức có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên mà hồ sơ không có biên bản giám định y khoa hoặc biên bản giám định y khoa không đúng quy định thì không hưởng chế độ trợ cấp người phục vụ, phụ cấp đặc biệt; các chế độ ưu đãi khác hưởng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Theo đó, đối chiếu quy định trên thì nếu cá nhân thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin