Chỉ có Học viện Tư pháp mới đào tạo nghề công chứng ở Việt Nam?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chỉ có Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp mới đào tạo nghề công chứng ở Việt Nam? Khóa bồi dưỡng nghề công chứng tổ chức ở đâu?

Chào ban biên tập, em là sinh viên Luật mới ra trường, dự định sau này sẽ theo nghề công chứng, người ta nói em phải đi học lớp đào tạo nghề công chứng ở Học viện Tư pháp, vậy cho em hỏi ở Việt Nam chỉ có cơ sở này đào tào nghề công chứng thôi ạ? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chỉ có Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp mới đào tạo nghề công chứng ở Việt Nam?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng như sau:

1. Cơ sở đào tạo nghề công chứng theo quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

2. Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình khung đào tạo nghề công chứng.

Như vậy, ở Việt Nam, cơ sở đào tạo nghề công chứng là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Khóa bồi dưỡng nghề công chứng tổ chức ở đâu?

Theo Điều 9 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng như sau:

1. Người được miễn đào tạo nghề công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng đến Học viện Tư pháp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng (Mẫu TP-CC-02);

b) Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.

2. Học viện Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai giảng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Theo đó, người được miễn đào tạo nghề công chứng nộp hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng đến Học viện Tư pháp. Do đó, Học viên tư pháp là cơ sở tổ chức khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin