Có được xem xét bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo không khi chưa từng làm Hiệu trưởng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chưa từng làm Hiệu trưởng thì có được xem xét bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo không? Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất bao nhiêu năm?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi là chuyên viên phòng GDĐT, đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên tôi chưa có thời gian làm Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường học. Vậy tôi có được xem xét bổ nhiệm hay không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chưa từng làm Hiệu trưởng thì có được xem xét bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo không?

Theo Điều 5 Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh phó trưởng phòng như sau:

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; công chức ngạch chuyên viên.

3. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh phó trưởng phòng hoặc tương đương.

Như vậy, bạn đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để làm Phó trưởng phòng phòng giáo dục và đạo tào nhưng bạn chưa có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Bạn đã thiếu một trong những tiêu chuẩn của chức danh Phó trưởng phòng theo quy định của luật vì vậy bạn sẽ không được xem xét bổ nhiệm vào chức danh đấy.

2. Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất bao nhiêu năm?

Tại Điều 3 Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT tiêu chuẩn chung của trưởng phòng, phó trưởng phòng như sau:

1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

2. Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

3. Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của phòng giáo dục và đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

4. Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

5. Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

7. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

Do đó, theo quy định trên thì phó trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo phải có ít nhất 05 năm công tác trong ngành giáo dục.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin