Các cơ quan quản lý liên kết có trách nhiệm gì trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài?

Ngày hỏi:26/07/2022

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý liên kết trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài? Trách nhiệm các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài?

Mong Luật sư tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý liên kết trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài?

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 10/09/2022) quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý liên kết trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, như sau:

1. Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và quy định tại Thông tư này;

b) Công bố công khai và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, các đơn vị vi phạm, các đơn vị bị đình chỉ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;

c) Chủ trì thực hiện kiểm tra hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

2. Trách nhiệm các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài?

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 10/09/2022) quy định crách nhiệm các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài như sau:

2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý chất lượng thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, kiểm tra hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo đề án liên kết tổ chức thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin