Có được sửa đổi di chúc đang được lưu giữ tại văn phòng công chứng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Di chúc đang được lưu giữ tại văn phòng công chứng có sửa đổi được không? Văn phòng công chứng đang nhận lưu giữ di chúc chấm dứt hoạt động phải làm thế nào?

Tôi có lập di chúc đã công chứng và được lưu giữ tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên nay tôi muốn sửa đổi di chúc, vậy thì có được không vì di chúc đang được niêm phong và cất giữ rồi?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Di chúc đang được lưu giữ tại văn phòng công chứng có sửa đổi được không?

Căn cứ Điều 56 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

1. Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

2. Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm rõ, trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó.

Trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng.

3. Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Theo đó, bạn có quyền sửa đổi di chúc dù đã được công chứng và lưu giữ tại văn phòng công chứng. Bạn có thể thực hiện việc sửa đổi di chúc tại bất cứ văn phòng công chứng hay phòng công chứng nào.

Văn phòng công chứng đang nhận lưu giữ di chúc chấm dứt hoạt động phải làm thế nào?

Tại Điều 60 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ di chúc của mình. Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải niêm phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc.

2. Đối với di chúc đã được tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ nhưng sau đó tổ chức này chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì trước khi chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể, tổ chức hành nghề công chứng phải thỏa thuận với người lập di chúc về việc chuyển cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì di chúc và phí lưu giữ di chúc phải được trả lại cho người lập di chúc.

3. Việc công bố di chúc lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, theo quy định như trên, khi văn phòng công chứng đang lưu giữ di chúc chấm dứt hoạt đông thì phải thỏa thuận với người lập di chúc về việc chuyển cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.