Có được làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ khi tốt nghiệp cao đẳng không?

Ngày hỏi:25/07/2022

Tốt nghiệp cao đẳng thì có được làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ? Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em có học một khóa Ielts tại trung tâm ngoại ngữ M nằm ở Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Vừa rồi ngày 25/7 thì ở trung tâm có tổ chức buổi bế giảng khóa Ielts của em, lúc bế giảng thì Giám đốc có lên phát biểu. Em có thắc mắc là để được làm giám đốc của trung tâm ngoại ngữ thì chỉ cần tốt nghiệp cao đẳng thôi hay là phải cao hơn ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, em cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tốt nghiệp cao đẳng thì có được làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ?

Tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Như vậy, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của luật là một trong những tiêu chuẩn cần phải có của một Giám đốc trung tâm ngoại ngữ. Nếu như tốt nghiệp cao đẳng thì chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành Giám đốc của trung tâm ngoại ngữ.

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

Theo Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

2. Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các trưởng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, các hội đồng tư vấn theo nội quy trung tâm.

3. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của trung tâm theo quy định tại quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Quyết định hoặc đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

5. Quản lý tài chính và tài sản của trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm và theo quy định của pháp luật.

6. Cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức và chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khi trung tâm có đủ Điều kiện theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học đáp ứng nhu cầu của người học.

8. Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin