Rút khiếu nại có cần làm đơn không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Rút khiếu nại có cần làm đơn không? Rút khiểu nại rồi có nộp lại được không?

Chào anh,chị. Tôi có khiếu nại hành vi hành chính của một các bộ ở quận. Tuy nhiên tôi đã suy nghĩ lại và không muốn khiếu nại nữa. xin hỏi khi rút khiếu nại thì có cần làm đơn không? Khi rút khiếu nại rồi thì có thể khiếu nại nữa không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Rút khiếu nại có cần làm đơn không?

Căn cứ Điều 10 Luật khiếu nại 2011 có quy định về việc rút khiếu nại như sau:

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Theo đó, khi rút khiếu nại thì bạn cần làm đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

2. Rút khiểu nại rồi có nộp lại được không?

Theo Điều 11 Luật khiếu nại 2011 khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Như vậy, không có quy định trực tiếp về việc đã rút khiếu nại. Tuy nhiên khi bạn rút khiếu nại thì cơ quan giải quyết khiếu nại sẽ đình chỉ việc giải quyết. Theo quy định như trên, khi có quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà trong thời gian 30 ngày không tiếp tục giải quyết khiếu nại từ ngày 31 trở đi bạn gửi đơn khiếu nại sẽ không được thụ lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.