Có thể tham gia thầu với tư cách liên danh khi là công ty TNHH không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công ty TNHH có thể tham gia thầu với tư cách liên danh không? Công ty TNHH tham gia thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi hiện tại là giám đốc của Công ty TNHH L còn bạn tôi là Giám đốc của Công ty TNHH M. Cả 2 công ty kinh doanh mặt hàng khác nhau và không phải là đối thủ của nhau. Giờ cả 2 công ty muốn tham gia thầu với tư cách liên danh có được không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Công ty TNHH có thể tham gia thầu với tư cách liên danh không?

Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Như vậy, nếu công ty của bạn và của bạn bạn đều đáp ứng đủ điều kiện của luật quy định đã được nêu trên thì công ty của cả 2 có thể tham gia thầu với tư cách liên danh nhưng phải có văn bản thỏa thuận liên danh. Đây là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

Công ty TNHH tham gia thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 6 Luật đấu thầu 2013 quy định bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như sau:

2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Chủ đầu tư, bên mời thầu;

b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

c) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Do đó, khi công ty trách nhiệm hữu hạn tham gia thầu thì cần lưu ý những quy định liên quan đến độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.