Áp dụng các mẫu hồ sơ trong hướng dẫn việc cung cấp và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày hỏi:07/10/2022

Áp dụng các mẫu hồ sơ trong hướng dẫn việc cung cấp và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia? Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Áp dụng các mẫu hồ sơ trong hướng dẫn việc cung cấp và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định áp dụng các mẫu hồ sơ như sau:

1. Đối với dự án PPP:

a) Phụ lục 1 sử dụng để lập E-KSQT dự án PPP;

b) Phụ lục 2 sử dụng để lập E-KSQT đối với dự án PPP có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đặt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Phụ lục 3 sử dụng để lập E-HSMST dự án PPP áp dụng sơ tuyển trong nước.

2. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, Phụ lục 4 sử dụng để lập E-YCSBNLKN.

2. Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

Theo Điều 5 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng như sau:

1. Các văn bản điện tử giao dịch qua Hệ thống, các thông tin được đăng tải trên Hệ thống được coi là văn bản gốc, có giá trị pháp lý và có hiệu lực như văn bản bằng giấy, làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân.

2. Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên Hệ thống ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà đầu tư nộp hồ sơ, việc khảo sát quan tâm dự án PPP, mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, sơ tuyển dự án PPP qua mạng được được xem xét gia hạn thời hạn nộp E-HSQT, E-HSĐKTHDA, thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức khảo sát quan tâm dự án PPP, mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, tổ chức sơ tuyển qua mạng lại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin