Có trục xuất người nước ngoài mua dâm ở Việt Nam không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người nước ngoài mua dâm ở Việt Nam có bị trục xuất không? Bán dâm cho người nước ngoài bị phạt thế nào?

Chào anh/chị, tôi có người bạn là người Hàn Quốc, vừa rồi anh bạn này của tôi có qua Việt Nam chơi và đã có hành vi đi mua dâm, sau đó anh này có bị công an phát hiện khi đang mua dâm, xin hỏi với hành vi này thì bạn tôi có bị trục xuất không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người nước ngoài mua dâm ở Việt Nam có bị trục xuất không?

Căn cứ Điều 24 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành chính hành vi mua dâm như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định như trên, pháp luật không quy định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi mua dâm. Cho nên, bạn của bạn sẽ chỉ bị phạt tiền và tịch thu tang vật đối với hành vi mua dâm của mình.

Bán dâm cho người nước ngoài bị phạt thế nào?

Tại Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành chính hành vi bán dâm như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;

b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Theo đó, pháp luật không có quy định về phân biệt bán dâm cho người nước ngoài và người Việt Nam. Cho nên, người có hành vi bán dâm có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng hoặc từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc. Ngoài ra người vi phạm còn bị tịch thu tang vật và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin