Để được hành nghề quản tài viên cần đáp ứng những điều kiện nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Điều kiện để được hành nghề quản tài viên? Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm những nội dung nào?

Tôi đang muốn tìm hiểu các quy định để chuẩn bị hành nghề Quản tài viên. Cho tôi hỏi, điều kiện hành nghề quản tài viên gồm những gì? Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm những nội dung nào?

Cảm ơn anh chị Luật sư và mong anh chị sớm phản hồi.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Điều kiện để được hành nghề quản tài viên?

Tại Điều 12 Luật Phá sản 2014 về điều kiện hành nghề Quản tài viên, cụ thể như sau:

1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Luật sư;

b) Kiểm toán viên;

c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và việc quản lý nhà nước đối với Quản tài viên.

Theo đó, Luật sư, Kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều trên có thể hành nghề Quản tài viên.

2. Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm những nội dung nào?

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, theo đó:

1. Người thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-01 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản chụp Thẻ luật sư đối với luật sư; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên; bản chụp bằng cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng đối với người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

c) Giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng làm việc;

d) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu bạn muốn cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì cần nộp một bộ hồ sơ tới Bộ Tư pháp để yêu cầu giải quyết cấp, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bao gồm những nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.