Xin đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản ở đâu?

Ngày hỏi:27/07/2022

Xin đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản ở cơ quan nào? Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản có những giấy tờ gì?

Chào ban biên tập, doanh nghiệp tôi là một doanh nghiệp chuyên về nhập khẩu thủy sản từ nước ngoài về để kinh doanh, gần đây có một loại cá rất đẹp ở nước ngoài, chúng tôi dự định nhập khẩu loài cá này về để mang đi triển lãm nhưng tìm trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam thì không có tên, bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ ra sao và xin phép nhập khẩu ở đâu để nhập khẩu cá về? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xin đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản ở cơ quan nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định nhập khẩu giống thủy sản như sau:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép.

Như vậy, doanh nghiệp anh/chị cần phải nộp hồ sơ xin cấp phép nhật khẩu giống cá chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam tại Tổng cục Thủy sản để cấp phép nhập khẩu.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản có những giấy tờ gì?

Theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản như sau:

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản gồm:

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 05.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thủy sản đăng ký nhập khẩu kèm theo tên tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh (nếu có);

c) Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học);

d) Tài liệu chứng minh về việc tham gia hội chợ, triển lãm; phương án xử lý loài thủy sản sau khi hội chợ, triển lãm kết thúc (đối với trường hợp nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm).

Theo đó, doanh nghiệp anh/chị cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên để xin cấp phép nhập khẩu giống thủy sản.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin