Làm hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà ở đâu khi làm việc cho hai doanh nghiệp?

Ngày hỏi:25/07/2022

Làm việc cho hai doanh nghiệp thì nhận hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu? Điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà?

Tôi trở lại làm việc sau dịch covid-19 và làm việc cho hai doanh nghiệp khác nhau, vậy tôi có thể làm hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà tại doanh nghiệp nào được ạ, hay có thể nộp hồ sơ tại hai doanh nghiệp luôn có được không?  

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Làm việc cho hai doanh nghiệp thì nhận hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?

Căn cứ Điều 2 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà như sau:

1. Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

2. Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

3. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

4. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

Như vậy, theo quy định như trên, do bạn làm việc cho hai công ty thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cho nên bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại công ty mà bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà?

Căn cứ Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo đó, bạn sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà khi trở lại làm việc nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin