Có được phát hành chứng khoán khi là công ty hợp danh không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công ty hợp danh có được phát hành chứng khoán không? Thành viên của công ty hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi hiện tại đang là giám đốc của công ty hợp danh V. Sắp đến công ty tôi có dự án mới mà cần phải tăng vốn điều lệ, mà tôi nghe nói một trong những cách tăng vốn điều lệ là chào bán chứng khoán ra ngoài công chúng. Cho tôi hỏi công ty hợp danh có thể phát hành chứng khoán được không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty hợp danh có được phát hành chứng khoán không?

Tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty hợp danh như sau:

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Như vậy, theo quy định trên thì công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào cả. Nếu bạn muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì có thể tiếp nhận thêm thành viên mới.

Thành viên của công ty hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Theo Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh như sau:

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Do đó, theo quy định trên thì thành viên của công ty hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin