Mẹ có được hưởng trợ cấp khi nuôi con bị bại não không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chăm sóc con bị bại não, mẹ có được hưởng trợ cấp không? Người bị bệnh tâm thần có được hưởng trợ cấp hàng tháng?Người khiếm thị có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chăm sóc con bị bại não, mẹ có được hưởng trợ cấp không?

Con tôi 21 tháng tuổi, bị bại não, khuyết tật vận động. Tôi nghe nói thuộc dạng đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp của nhà nước hàng tháng. Tôi có được hưởng hỗ trợ gì không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

b) Người khuyết tật nặng.

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:

a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

3. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật.

4. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại Điều này do Chính phủ quy định.

Như vậy, người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng. Do đó, nếu con bạn là người khuyết tật đặc biệt nặng và bạn là người nuôi dưỡng thì sẽ được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng.

Người bị bệnh tâm thần có được hưởng trợ cấp hàng tháng?

Hiện đang làm việc tại một tổ chức xã hội. Ban biên tập cho tôi hỏi với trường hợp là người bị bệnh tâm thần thì hàng tháng có được hưởng trợ cấp hàng tháng?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật người khuyết tật 2010, người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

- Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

- Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Và tại Điều 44 Luật người khuyết tật 2010 có quy định:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

b) Người khuyết tật nặng.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì người bị bệnh tâm thần đó có thể nhận được tiền trợ cấp hàng tháng nếu người đó không tự thực hiện được các nhu cầu sinh hoạt cá nhân. Còn nếu người bị bệnh tâm thân đó thực hiện được các hoạt động để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người đó thì sẽ không được nhận trợ cấp hàng tháng. Vậy nên với trường hợp của trền. Cần thực hiện việc giám định mức độ khuyết tật để biết có thuộc diện được nhận trợ cấp hàng tháng hay không.

Người khiếm thị có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không?

Chào ban biên tập tôi có một đứa cháu bị mù lòa, vậy cháu tôi có nhận được trợ cấp hằng tháng không? Thủ tục như thế nào? xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ Điều 44 Luật người khuyết tật 2010 có quy định như sau:

Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

- Người khuyết tật nặng.

Căn cứ quy định của pháp luật thì hiện nay người khuyết tật được nhận trợ cấp xã hội chỉ bao gồm người khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng, do vậy trong trường hợp này bạn cần làm hồ sơ để xác nhận cháu của mình hiện đang nằm ở mức độ khuyết tật thì mới có thể xác định được việc có được nhận trợ cấp hằng tháng hay không.

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật được hướng dẫn tại Điều 15, 16, 17, 18 ,19, 20 Luật người khuyết tật 2010.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.